ENG     中文

 

 

 

 

 

 

觀看樣本
 
名稱:
廣東旅遊圖
定價:
摺裝地圖--港幣$20
卷裝地圖--港幣$45
掛牆地圖--港幣$80
種類:
摺裝卷裝及掛牆
內容介紹:
根據最新資料編繪,分市設色,縣界清晰。比例1:1,062,500,附中山、東莞、佛山、肇慶、台山及新會等地街道地圖。有遊點及公路里程表示,雙面印刷。此地圖除摺裝外亦有卷裝及掛牆均用厚紙印刷且雙面過膠用白板筆可寫可抹而掛牆上下兩端鑲有塑膠掛軸及可移動掛鈎兩個。
尺寸:
摺裝及卷裝:23"x35" (59cm x 89cm)
掛牆:
24"x36" (61cm x 91cm)
頁數:
共1張,分前後雙面
重量:
50 g (摺裝)、215 g (卷裝)、 420 g (掛裝)
國際書號:
 
 
摺裝:978-962-8797-59-2
卷裝:978-962-7262-81-1
掛牆:978-962-7262-29-3
版權所有-通用圖書有限公司