ENG     中文

 

 

 

 

 

 

觀看樣本
 
名稱:
深圳市街道圖
定價:
摺裝地圖--港幣$20
卷裝地圖--港幣$45
掛牆地圖--港幣$80
種類:
摺裝卷裝及掛牆
內容介紹:
全市地形圖詳細街道圖市區圖交通及遊覽資料(包括深圳地鐵路線及票價表)雙面印刷。此地圖除摺裝外亦有卷裝及掛牆均用厚紙印刷且雙面過膠用白板筆可寫可抹而掛牆上下兩端鑲有塑膠掛軸及可移動掛鈎兩個。
尺寸:
摺裝及卷裝:23"x35" (59cm x 89cm)
掛牆:
24"x36" (61cm x 91cm)
頁數:
共1張分前後雙面
重量:
50 g (摺裝)、215 g (卷裝)、 420 g (掛裝)
國際書號:
 
 
摺裝:978-962-8797-62-2
卷裝:978-962-7262-91-9
掛牆:978-962-7262-63-3
版權所有-通用圖書有限公司